Arytmológia

Boston Scientific je odhodlaná pomôcť Vám zlepšiť kvalitu života Vašich pacientov pomocou inovatívnych technológií v oblasti diagnostiky a liečby porúch srdcového rytmu. Ponúka širokú škálu inovatívnych technológií – od najtenších CRT-D na svete cez špičkovú diagnostiku srdcového zlyhania až po systémy na mapovanie srdca s ultravysokým rozlíšením a vysokou hustotou.

Kontaktné osoby:

PaedDr. Tatiana Závodská
Divisional Business Director

+421 918 410 518
tatiana.zavodska@intermedical.sk

Ing. Vladimír Vancel
Sales representative

FCS - Klinickí špecialisti:

Ing. Andrej Juráš
Divisional Business Director

+421 917 544 049
andrej.juras@intermedical.sk

Mgr. Dominika Sersenová, PhD.
Field Clinical Specialist
Ing. Tomáš Srebala
Field Clinical Specialist

+421 918 497 707
tomas.srebala@intermedical.sk

Manažment srdcového rytmu (CRM)

Pre pacientov

Arytmia predstavuje abnormalitu srdcového rytmu. Srdce môže biť príliš pomaly, príliš rýchlo alebo nepravidelne. Tieto abnormality môžu spôsobovať ťažkosti, od málo citeľných nepríjemností alebo nepohodlia až po potenciálne život ohrozujúce stavy. Takýto stav vyžaduje vyšetrenie kardiológom, ktorý určí diagnózu, postup liečby, prípadne odporučí implantáciu špeciálnej zdravotnej pomôcky na úpravu srdcového rytmu.

V prípade otázok spojených s Vaším implantovaným prístrojom, prosím, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo kardiológa.

Bol Vám indikovaný alebo implantovaný niektorý zo skupiny uvedených prístrojov od spoločnosti Boston Scientific?

Kliknite na link a odhaľte viac o diagnóze, implantácii a funkcii prístroja.

Pre lekárov

Naša spoločnosť ponúka kompletné portfólio produktov od výrobcu Boston Scientific, ktoré je určené pre manažment pacientov s poruchou srdcového rytmu. Boston Scientific predstavuje lídra v tejto oblasti a prináša pacientom možnosť modernej liečby, ktorá je v mnohých smeroch unikátna.

Vzdelávajte sa s nami, využite online možnosti na portáli EDUCARE Boston Scientific:

Katalóg produktov

Arytmológia

Pre detailné informácie o produktoch v portfóliu kontaktujte našich obchodných zástupcov.

Elektrofyziológia

Pre lekárov

3D elektroanatomický mapovací systém

Single shot technológie na liečbu atriálnej fibrilácie

Atriálna fibrilácia

Fibrilácia predsiení (FiP) je porucha srdcového rytmu (arytmia) charakterizovaná nekoordinovanou, rýchlou a nepravidelnou elektrickou aktiváciou a kontrakciou predsiení srdca, pričom nepravidelnosť sa prenáša aj na kontrakciu srdcových komôr. Odhaduje sa, že v Európe trpí na FiP až 3% dospelej populácie. FiP tak predstavuje najčastejšie sa vyskytujúcu arytmiu v klinickej praxi. Ak sa na to pozrieme z inej perspektívy, približne u každého štvrtého človeka vo veku 40-55, doteraz bez FiP, dôjde v priebehu ďalšieho života k rozvoju tohto ochorenia. Uvádzané hodnoty celkovej incidencie sa pohybujú od 1 do 10 prípadov FiP na 1000 pacient-rokov.Celoživotné riziko rozvoja FiP u mužov 1,5-násobne vyššie než u žien (46). Frekvencia výskytu FiP stúpa s vekom a jeho prevalencia môže byť ≥ 10 % u osôb vo veku ≥ 85 rokov.

Riešenia:

Mapovací systém Rhythmia a mapovací katéter

Pre pacientov

Jedným z riešení arytmie, ktorá má pôvod v samotnom srdci, je katétrová ablácia. Ablácia sa vykonáva počas elektrofyziologického zákroku. Jeho súčasťou je diagnostika pomocou diagnostických katétrov, ktoré zaznamenávajú signál z rôznych častí srdca.

Na tento účel sa v mnohých prípadoch používa aj 3D mapovací systém, ktorý vytvorí obraz srdca pacienta a presne zobrazí arytmiu, vďaka čomu je možné ju efektívne zacieliť a vhodne odstrániť ablačným katétrom.

Mapovací systém Rhythmia a mapovací katéter:

Pred elektrofyziologickým zákrokom sa nesmie jesť a piť a treba dodržať všetky inštrukcie od lekára, vrátane pokynov ohľadne liekov.

Zákrok prebieha na elektrofyziologickej sále. Pacient leží bez pohybu na stole, je kontrolovaný pomocou EKG, tlakomeru aj oxymetru.

Všetky katétre sa zavedú cez lokálne znecitlivené slabiny a umiestnia sa za asistencie röntgenu do srdca. Počas zákroku sa podávajú lieky, napríklad na pomoc pri diagnostike arytmie alebo na ukľudnenie pacienta.

Keď je arytmia odstránená, katétre sa vyberú, ranky na slabinách sa zašijú alebo chvíľu tlačia, čím sa zastaví krvácanie. Pacient je prevezený na izbu, kde musí niekoľko hodín ešte ostať ležať.

Pacient je obvykle v priebehu nasledujúcich dní prepustený s liekmi, ktoré ešte musí nejakú dobu užívať a poučením, ako sa postupne vrátiť k bežným aktivitám.

Pred elektrofyziologickým zákrokom sa nesmie jesť a piť a treba dodržať všetky inštrukcie od lekára, vrátane pokynov ohľadne liekov.

Zákrok prebieha na elektrofyziologickej sále. Pacient leží bez pohybu na stole, je kontrolovaný pomocou EKG, tlakomeru aj oxymetru.

Všetky katétre sa zavedú cez lokálne znecitlivené slabiny a umiestnia sa za asistencie röntgenu do srdca. Počas zákroku sa podávajú lieky, napríklad na pomoc pri diagnostike arytmie alebo na ukľudnenie pacienta.

Keď je arytmia odstránená, katétre sa vyberú, ranky na slabinách sa zašijú alebo chvíľu tlačia, čím sa zastaví krvácanie. Pacient je prevezený na izbu, kde musí niekoľko hodín ešte ostať ležať.

Pacient je obvykle v priebehu nasledujúcich dní prepustený s liekmi, ktoré ešte musí nejakú dobu užívať a poučením, ako sa postupne vrátiť k bežným aktivitám.

PolarX

Systém PolarX izoluje pľúcne žily zmrazením tkaniva (=kryoablácia) pomocou balónika, ktorý sa priloží ku žile a napustí mraziacim plynom

FaraPulse

Tento systém na izoláciu pľúcnych žíl využíva pulzné elektrické pole, ktoré sa vytvorí okolo špeciálneho katétra priloženého k ústiu pľúcnej žily.

Katalóg produktov

Elektrophysiology

Pre detailné informácie o produktoch v portfóliu kontaktujte našich obchodných zástupcov.

EDUCARE

Medicínske vzdelávanie a tréningové kurzy pre lekárov, online vzdelávacia platforma.