Endoskopia

Neustálym vývojom nášho portfólia pomáhame zlepšovať starostlivosť o pacientov v oblasti bazálnej endoskopie, hepatopankreatobiliárnej endoskopie, EUS a cholangioskopie. Ponúkame overenú kvalitu a široké portfólio špeciálneho zdravotníckeho materiálu v endoskopii v oblasti Gastroenterológie.

Kontaktné osoby:

Mgr. Mirka Hromcová
Divisional Business Director
Ing. Denisa Štorová
Sales representative

+421 905 344 924 
denisa.storova@intermedical.sk

ERCP a cholangioskopia

Kompletné portfólio špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre Endoskopickú retrográdnu pankreatobiliárnu cholangiopkareatogarfiu.

» TRUEtome » Jagtome » Jagtome Revolution RX

» Contour
» Tandem XL
» RX ERCP kanyla

» Jagwire 0.025in, 0.035in, 0.038in
» Hydra Jagwire 0.035in
» Jagwire Revolution 0.025in
» NaviPro 0.018in, 0.025in, 0.035in
» NovaGold 0.018in

» Extractor Pro

» CRE
» Hurricane

» Trapezoid RX 

» Microknife XL

» Flexima
» Advanix

» WallFlex

» RX Cytology Brush

» Habib Endo HBP katéter

» EXALT model D

Cholangioskopia

Cholangioskopia je špecializovaná metóda, ktorá umožňuje priame zobrazenie biliárneho stromu a pankreasu.

S technologickým postupom sa cholangioskopia stala dôležitou endoskopickou metódou v diagnostike a liečbe komplikovanej biliárnej litiázy a významnou vyšetrovacou modalitou v hodnotení biliárnychs triktúr nejasnej etiológie.

SpyGlass DS umožňuje priamu vizualizáciu žlčových a pankreatických ciest počas ERCP vyšetrenia vykonávanú jedným endoskopistom. Je určený k diagnostickým a terapeutickým výkonom v pankreatikobiliárnom systéme, vrátane intrahepatálnych žlčovodov.

Bipolárny elektrohydraulický litotriptor Autolith Touch EHL je určený na litotripsiu veľkých alebo tvrdých žlčových kameňov v pankreatobiliárnom systéme. Cieľom je fragmentácia veľkých biliárnych kameňov  pomocou EHL vlákna na menšie, ktoré sa následne odstránia bez nutnosti chirurgického zákroku.

Bipolárny EHL litotriptor je kompatibilný s digitálnym SpyGlass DS systémom. 

SpyGlass DS napomáha aj k presnejšej diagnostike biliárnych štruktúr, s možnosťou cieleného odberu vzoriek z podozrivých lokalít pomocou SpyBite Max klieští. Následná biopsia umožní efektívne určenie diagnózy, rozlíšenie malígnych a benígnych striktúr a efektívne naplánovanie operačného zákroku u pacientov s nádorom žlčových ciest, čím sa zníži potreba ďalších testovaní a procedúr, a pomôže pacientovi dostať sa k liečbe skôr. Ďalšie akcesóriá ako SpyGlass košík a SpyGlass slučka, sú určené na odstránenie vcestovaných biliárnych a pankreatických stentov , kameňov či konkrementov kameňov.

SpyGlass generátor

SpyScope katéter

SpyGlass extrakčná slučka

SpyGlass extrakčný košík

EHL vlákno

Autolith Touch generátor

EUS

V rámci EUS diagnostiky na odber vzoriek u pacientov s nádormi pankreasu máme v portfóliu:

Miniinvazívnou liečebnou alternatívou pre transduodenálnu alebo transgastrickú drenáž symptomatických pankreatických pseudocýst (PPC) a walled -off pankreatických nekróz (WOPN) je LAMS (lumen apozičný metalický stent) Hot Axios. Tiež sa používa na vytvorenie biliodigestívnych a pankreatodigestívnych anastomóz a gastroenteroanastomóz.

EUS - FNA aspiračné ihly

Expect Slimline

EUS - FNB bioptické ihly

Acquire

Lumen apozičné stenty s elektrokauterizačnou jednotkou (LAMS)

Hot Axios

Platinový marker

LumiCoil

Samoexpandibilné metalické stenty

- biopsia a hemostáza

Najčastejšie implementované metalické stenty v USA, Kanade a EÚ. 

Biliárne stenty

WallFlex

Ezofageálne stenty

WallFlex

Ezofageálne stenty

Ultraflex

Tracheobronchiálne stenty

Ultraflex

Ezofageálne stenty TTS

Agile

Duodenálne stenty

Wallflex

Kolonické stenty

Wallflex

Lumen apozičné stenty s elektrokauterizačnou jednotkou (LAMS)

Hot Axios

Bazálna endoskopia

Biopsia, polypektómia, hemostáza, ESD, EMR. Naše portfólio ponúka široký výber: 

» Rotačné slučky
»  Sensation
»  Captivator
»  Captivator II
»  Captivator Cold

» Radial Jaw 4

» Resolution 360
» Resolution 360 ULTRA

» Rescue Rat Tooth
» Rescue Aligator
» RescueNet

» TrapEase

Enterálna výživa

Ponúkame šikorké portólio enterálnych výživových sond, zavádzacích PEG súprav a príslušenstva, ktoré sú určené pre dlhodobé podávanie enterálnej výživy a liekov.

Štandardná PEG súprava  EndoVive pre iniciálne zavedenie je dostupná v prevedení PUSH a PULL.

Náhradné gastrostomické sondy s ENfit systémom sú vyrobené zo silikónu, s 3 portmi  indikované pre pacientov vyžadujúcich kontinuálnu enterálnu výživu. V prevedení je rovná pravouhlá sonda v širokej škále veľkostí.

PEG kit

Endovive

gastrostomické sondy s Enfit systémom

Pneumológia a bronchoskopia

Objavte overené technológie na liečbu ochorení dýchacích ciest:

Single-use bronchoskop

Jednorázový bronchoskop reprezentuje najnovšiu inováciu vo flexibilnej bronchoskopii podporujúci komplex respiračných procedúr. EXALT model B bronchoskop je spolu s EXALT monitorom určený na endoskopické výkony v dýchacích cestách a tracheobronchiálnom strome. 

 

Ronchial thermoplasty systém je bezpečná ambulantná procedúra pre pacientov s ťažkou, zle liečiteľnou astmou. Systém Alair využíva mierne teplo na zníženie prebytočného tkaniva hladkého svalstva dýchacích ciest v prieduškách. Menej svalového tkaniva redukuje zúženie dýchacích ciest počas astmatického záchvatu, čo pacientom umožňuje ľahšie dýchanie.

 

Akcesóriá

CRE
dilatačné balóny 

Cellebrity
cytologická kefka

ZeroTip
extrakčný košík

CoreDx 
mini bioptické kliešte

Radial Jaw 4 
bioptické kliešte

eXcelson
transbronchiálna aspiračná ihla

Acquire
EBUS-FNB bioptická ihla

Expect
EBUS- FNA aspiračná ihla

Ultraflex
t
racheobronchiálne stenty

Prevencia infekcií

Orca
Serilné jednorázové sacie ventily na vzduch/voda 

Cinch Pad
Ochranné jednorazové vrecia na ochranu endenoskopov pri transporte 

Bite Blocks
Vyrobené pre pohodlie pacienta počas endoskopického zákroku 

HedgeHogN
Navrhnuté pre dosiahnutie maximálnej účinnosti čistenia endoksopov

katalóg produktov

Endoscopy Product Catalogue 2022

Podrobnejšie informácie o našich produktoch nájdete v katalógu alebo u našich kontaktných osobách.

EDUCARE

Medicínske vzdelávanie a tréningové kurzy pre lekárov, online vzdelávacia platforma.